افتتاح آموزشگاه خیر ساز در فسا

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر