کتاب سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی منتشر می‌شود

کتاب سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی منتشر می‌شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ روز قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان در بخش اقتصاد متحول شده است و شرکت‌ها شاهد تنوع و تغییر در محصولات هستند. این امر اهمیت علم بازاریابی را برای بنگاه‌های تولیدی و یا خدماتی در عصر حاضر افزایش داده است.

از طرفی هرگونه اقدام در جهت اجرای علم بازاریابی توسط شرکت‌ها در کشورها بدون توجه به بافت آن کشور، کارایی و اثربخشی فعالیت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آثار زیان‌باری دربر خواهد داشت.

طبعاً در کشورهای اسلامی نیز نوع نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان نسبت به غرب متفاوت است، از این‌رو، استفاده از علم بازاریابی غربی در این کشورها اثر بخشی ندارد و باید کشورهای اسلامی نسبت به استفاده از بازاریابی مبتنی برارزش‌های اسلامی برای مصرف‌کنندگان اقدام کنند.

کتاب حاضر در هشت فصل به بررسی ابعاد بازاریابی اسلامی پرداخته است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز