حقوق دانشجویان پرستاری تامین شود/ مشارکت در بازنگری برنامه آموزشی

حقوق دانشجویان پرستاری تامین شود/ مشارکت در بازنگری برنامه آموزشی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای صنفی دانشجویان وزارت بهداشت، جلسه کارگروه توسعه علوم پرستاری ایران در خصوص بازنگری کوریکولوم (برنامه آموزشی) جدید پرستاری با حضور نماینده شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت تشکیل شد.

این جلسه با حضور دکتر ایرج پور سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری، دکتر باقری دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری و دکتر طالقانی دبیر بورد پرستاری برگزار شد.

علیرضا راستی عضو شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت در این جلسه به نمایندگی از دانشجویان پیشنهاداتی را مطرح کرد.

عضو شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت، برگزاری آزمون جامع کشوری تئوری پیش کارورزی از انتهای ترم ۶، اعتبار بخشی دانشکده‌ها، تدوین لاگ بوک کشوری یکسان، تدوین شرح وظایف کارورزان و کاهش اختیارات دانشکده‌ جهت اعمال تغییرات در کوریکولوم را به عنوان پیشنهاد مطرح شد.

دیده شدن حقوق دانشجویان پرستاری و اجبار تمامی دانشکده‌ها به تامین و تجهیز پاویون های بیمارستانی و بیمه مسئولیت حرفه ای دانشجویان از دیگر پیشنهادات عضو شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت بود.

مقرر شد دبیران شورای صنفی دانشکده‌ پرستاری جهرم، تهران، اصفهان و اراک به نمایندگی از مجمع شوراهای صنفی کشوری پرستاری در روند بازنگری کوریکولوم مشارکت داشته باشند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۰ بهمن ۱۴۰۰