ماجرای هدیه انگشتر رهبر انقلاب به حاج قاسم بعد از ۶ سال

ماجرای هدیه انگشتر رهبر انقلاب به حاج قاسم بعد از ۶ سال
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۵ دی ۱۴۰۰دریافت ۱۰ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: انقلاب انگشتر رهبر هدیه