این مرد مردنی نیست/ کاریکاتور

این مرد مردنی نیست/ کاریکاتور
شفاف
خبر آنلاین - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

بین الملل > آفریقا  - امیدها برای مهار قدرت قذافی در لیبی هر روز کمرنگ تر می شود منبع: ایندیپندنت ۵۱۵۱

منابع خبر