زیر بار خلع سلاح نخواهیم رفت/ توان دفاعی قابل مذاکره نبوده و نیست

جهان نیوز - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

در مورد اول، مبنای گفتگو، تعامل است، در حالت دوم، یعنی موضوعی مثل سوریه باید ضمن گفتگوها روی موضع خود ایستاد؛ اما در موضوع سوم به‌دلیل خصومت طرف مقابل...

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

تابناک - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵
جهان نیوز - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵