سلاح ابتکاری ایرانیان در قدیم

سلاح ابتکاری ایرانیان در قدیم/عکس
فردا
جهان نیوز - ۱۴ خرداد ۱۳۹۴

زنبورک، یک سلاح گرم بین توپ و تفنگ که غالبا" درجنگ پشت شتر جا میشده و می گویند در جنگهای نادرشاه مورد استفاده بود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز