پنج سال حبس در تبعید برای زیدآبادی

تابناک - ۲ آذر ۱۳۸۸

روزنامه اعتماد نوشت: شنیدیم «احمد زیدآبادی» روزنامه نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت به پنج سال زندان در تبعید محکوم شده است. دیروز حکم حبس با تبعید در گناباد به زیدآبادی در دادگاه اعلام و قرار وثیقه او از ۲۵۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان تشدید شد

منابع خبر