عکس: اولین آمبولانس در ایران سال ۱۳۰۶

فردا - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

اولین آمبولانس در ایران سال ۱۳۰۶

منابع خبر