چگونه با خط تلفن ثابت پیامک بفرستیم؟

چگونه با خط تلفن ثابت پیامک بفرستیم؟
خدمت
جهان نیوز - ۳ مرداد ۱۳۹۴

دریافت پیامک هایی با شماره تلفن ثابت اگرچه زمانی عجیب به نظر می رسید، اما امروز اغلب مشترکان تلفن همراه به دریافت این نوع پیامک ها عادت کرده اند. با این حال همچنان ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت در میان مردم عادی جای خود را نیافته است.

منابع خبر
چگونه با خط تلفن ثابت پیامک بفرستیم؟ جهان نیوز - ۳ مرداد ۱۳۹۴
چگونه با خط تلفن ثابت پیامک بفرستیم؟ عصر ایران - ۳ مرداد ۱۳۹۴