اتحادیه اروپا ارسال جنگ‌افزار به مصر را متوقف کرد

صدای آلمان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

اتحادیه اروپا در بحبوحه تحولات مصر و سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات‌های مردمی انتقال سلاح به این کشور را به حالت تعلیق درآورد.

منابع خبر