از توافق اولیه برای آتش بس یک ماهه در یمن تا احتمال انحلال دولت فلسطین

توافق اولیه برای آتش بس یک ماهه در یمن
خدمت
خبرگزاری فارس - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

توافق اولیه برای آتش بس یک ماهه در یمن، احتمال انحلال دولت فلسطین و آغاز دور جدید مذاکرات ایران و ۱+۵ از امروز چهارشنبه در وین از اخبار مهم بین‌الملل در ۱۲ ساعت گذشته‌اند

منابع خبر
توافق اولیه برای آتش بس یک ماهه در یمن جهان نیوز - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
توافق اولیه برای آتش بس یک ماهه در یمن خبرگزاری فارس - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴