جزییات ثبت نام و زمان مصاحبه دکتری در دانشگاه الزهرا

جزییات ثبت نام و زمان مصاحبه دکتری در دانشگاه الزهرا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک داوطلبان دکتری ۱۴۰۱ در دانشگاه الزهرا از روز سه شنبه ۳ خردادماه آغاز می شود و تا روز چهارشنبه ۱۱ خرداد نیز ادامه دارد.

داوطلبان ضروری است با مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان به نشانی https://edu۱.alzahra.ac.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری اسکن مدارک درخواستی اقدام کنند.

تاکید می شود داوطلبان کلیه مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) و نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سیستم جامع دانشگاهی (گلستان) را در روز برگزاری مصاحبه همراه خود داشته باشد تا در صورت درخواست هیات مصاحبه کننده به ایشان ارائه کنند.

شرکت داوطلبان در این مرحله صرفا براساس اطلاعات و مدارک خوداظهاری آنان انجام میشود. لذا چنانچه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطلاعات و اصالت مدارک وی وجود داشته باشد، مسئولیت عواقب ناشی از آن برعهده داوطلب است و حتی در صورت قبولی، در هر مرحله‌ای از پذیرش و یا تحصیل، قبولی وی ملغی و به تحصیل ایشان خاتمه داده می‌شود.

دانشگاه تمهیدات الزم برای استفاده دانشجویان دوره دکتری از فرصت مطالعاتی خارج و داخل کشور را براساس ضوابط و قوانین دانشگاه و آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراهم می کند.

دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکتری امکان استفاده از راهنمایی و مشاور مشترک با اساتید دانشگاه های معتبر خارجی را با هماهنگی استاد راهنمای اول خود خواهند داشت.

دانش آموختگان برتر دانشگاه می توانند از فرصت پسا دکتری در دانشگاه الزهرا بهره مند شوند.

به مقالات علمی – پژوهشی دانشجویان در مقطع دکتری در صورت احراز شرایط شیوه نامه حمایت از مقاالت دانشگاه الزهرا، حمایت مالی تعلق می گیرد.

دانشجویان جهت شرکت و ارائه مقاله در همایشها و سمینارهای علمی معتبر داخل و خارج کشور ، مطابق با دستورالعمل حمایت از شرکت در سمینارها و همایش های علمی معتبر دانشگاه الزهرا از حمایت مالی برخوردار خواهند شد.

تمام دانشجویان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه حوادث هستند.

مصاحبه علمی دکتری در دانشگاه الزهرا در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۵ خردادماه برگزار خواهد شد.

شرایط خوابگاه

۱ -خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه تعلق می گیرد.

۲ -این دانشگاه در جهت حمایت از دانشجویان دکتری روزانه، حداکثر ۸ نیمسال خوابگاه در اختیار ایشان قرار خواهد داد.

۳ -دانشگاه در خصوص واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تعهدی ندارد ولی در صورت داشتن ظرفیت، امکان اسکان در خوابگاه خودگردان زیر نظر دانشگاه وجود خواهد داشت.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۳ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز