جزایری که شبیه تابلوی نقاشی هستند (تصویری)

دست هنرمند طبیعت / تصاویر دیدنی جزایری که شبیه تابلوی نقاشی هستند
خبرگزاری مهر
عصر ایران - ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

مجله نشنال جغرافی مدتی است که در طبیعت به دنبال نقاشی هایی می گردد که دست هنرمندانه خالق آنها را در جای جای دنیا کشیده است و این بار به سراغ جزایری رفته که به نظر می رسند یک تابلوی نقاشی باشند. به گزارش مهر، این تصاویر جدید نشنال جغرافی الگوهایی هنری در طبیعت را نشان می دهند که جزایر را به یک تابلوی نقاشی با ارزش تبدیل می کنند. سد مرجانی در "بورا- بورا"

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز