قطر با عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با سوریه مخالفت کرد

قطر با عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با سوریه مخالفت کرد
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۲۲ آبان ۱۴۰۰

قطر با عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با سوریه مخالفت کرد۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱، ۰۶:۰۹ GMT

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه قطر با تلاش‌ها برای عادی سازی روابط با سوریه مخالف هستند

دولت قطر با عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با سوریه مخالفت کرده است.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر به دنبال دیدار وزیر امور خارجه امارات از سوریه، خواهان توقف روند عادی سازی روابط با حکومت بشار اسد شده است.

قطر در جنگ داخلی سوریه از شورشیان مخالف بشار اسد حمایت می‌کرد. این کشور همچنین با ترکیه که از مخالفان جدی حکومت سوریه است، رابطه نزدیکی دارد.

وزیر امور خارجه قطر که به واشنگتن سفر کرده، در نشست خبری مشترک با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت "امیدواریم کشورها اشتیاقی به برداشتن گام های بیشتر به سوی رژیم سوریه نشان ندهند."

آقای بلینکن هم از بهبود روابط برخی کشورها با سوریه ابراز نگرانی کرد.

  • امارات برای دولت بشار اسد یک نیروگاه خورشیدی در حومه دمشق می‌سازد
  • وزیر خارجه قطر: برنامه‌ای برای عادی سازی روابط با سوریه نداریم
  • مشاور بشار اسد: روابط سوریه و عربستان در روزهای آینده بهبود می‌یابد

سفر اخیر وزیر امور خارجه امارات به سوریه و دیدار با بشار اسد، رئیس‌جمهوری این کشور اولین دیدار یک مقام رسمی اماراتی از سوریه بعد از شروع جنگ داخلی در این کشور بود.

وزیر امور خارجه قطر تاکید کرده است "موضع قطر همینطور که هست باقی خواهد ماند، ما هیچ گام جدی از سوی حکومت برای نشان دادن تعهدش به ترمیم خساراتی که به کشور و مردمانش وارد کرده نمی‌بینیم."

او گفته است تا زمانی که "او (بشار اسد) گامی جدی بر ندارد، تغییر موضع ما مطرح نیست." آقای آل ثانی در عین حال تاکید کرده که کشورها حق دارند تا در این باره خود تصمیم بگیرند.

امارات و قطر از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می‌روند.

سفر مقام بلندپایه اماراتی به سوریه به عنوان نشانه‌ای از تلاش‌های منطقه‌ای برای خارج کردن سوریه از انزوای دیپلماتیک ارزیابی شد. محافلی در ایران هم از این سفر استقبال کردند، از جمله وزیر امور خارجه ایران سفر همتای اماراتی خود به منطقه از جمله دمشق را "گامی مثبت" ارزیابی کرد.

امارات متحده عربی، در فوریه ۲۰۱۲، حدود یک سال پس از آغاز جنگ سوریه رابطه خود را با دولت سوریه قطع کرده بود.

  • خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

قطر با عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با سوریه مخالفت کرد

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه قطر با تلاش‌ها برای عادی سازی روابط با سوریه مخالف هستند

دولت قطر با عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با سوریه مخالفت کرده است.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر به دنبال دیدار وزیر امور خارجه امارات از سوریه، خواهان توقف روند عادی سازی روابط با حکومت بشار اسد شده است.

قطر در جنگ داخلی سوریه از شورشیان مخالف بشار اسد حمایت می‌کرد. این کشور همچنین با ترکیه که از مخالفان جدی حکومت سوریه است، رابطه نزدیکی دارد.

وزیر امور خارجه قطر که به واشنگتن سفر کرده، در نشست خبری مشترک با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت "امیدواریم کشورها اشتیاقی به برداشتن گام های بیشتر به سوی رژیم سوریه نشان ندهند."

آقای بلینکن هم از بهبود روابط برخی کشورها با سوریه ابراز نگرانی کرد.

سفر اخیر وزیر امور خارجه امارات به سوریه و دیدار با بشار اسد، رئیس‌جمهوری این کشور اولین دیدار یک مقام رسمی اماراتی از سوریه بعد از شروع جنگ داخلی در این کشور بود.

وزیر امور خارجه قطر تاکید کرده است "موضع قطر همینطور که هست باقی خواهد ماند، ما هیچ گام جدی از سوی حکومت برای نشان دادن تعهدش به ترمیم خساراتی که به کشور و مردمانش وارد کرده نمی‌بینیم."

او گفته است تا زمانی که "او (بشار اسد) گامی جدی بر ندارد، تغییر موضع ما مطرح نیست." آقای آل ثانی در عین حال تاکید کرده که کشورها حق دارند تا در این باره خود تصمیم بگیرند.

امارات و قطر از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می‌روند.

سفر مقام بلندپایه اماراتی به سوریه به عنوان نشانه‌ای از تلاش‌های منطقه‌ای برای خارج کردن سوریه از انزوای دیپلماتیک ارزیابی شد. محافلی در ایران هم از این سفر استقبال کردند، از جمله وزیر امور خارجه ایران سفر همتای اماراتی خود به منطقه از جمله دمشق را "گامی مثبت" ارزیابی کرد.

امارات متحده عربی، در فوریه ۲۰۱۲، حدود یک سال پس از آغاز جنگ سوریه رابطه خود را با دولت سوریه قطع کرده بود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

قطر با عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با سوریه مخالفت کرد

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه قطر با تلاش‌ها برای عادی سازی روابط با سوریه مخالف هستند

دولت قطر با عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با سوریه مخالفت کرده است.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر به دنبال دیدار وزیر امور خارجه امارات از سوریه، خواهان توقف روند عادی سازی روابط با حکومت بشار اسد شده است.

قطر در جنگ داخلی سوریه از شورشیان مخالف بشار اسد حمایت می‌کرد. این کشور همچنین با ترکیه که از مخالفان جدی حکومت سوریه است، رابطه نزدیکی دارد.

وزیر امور خارجه قطر که به واشنگتن سفر کرده، در نشست خبری مشترک با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت "امیدواریم کشورها اشتیاقی به برداشتن گام های بیشتر به سوی رژیم سوریه نشان ندهند."

آقای بلینکن هم از بهبود روابط برخی کشورها با سوریه ابراز نگرانی کرد.

سفر اخیر وزیر امور خارجه امارات به سوریه و دیدار با بشار اسد، رئیس‌جمهوری این کشور اولین دیدار یک مقام رسمی اماراتی از سوریه بعد از شروع جنگ داخلی در این کشور بود.

وزیر امور خارجه قطر تاکید کرده است "موضع قطر همینطور که هست باقی خواهد ماند، ما هیچ گام جدی از سوی حکومت برای نشان دادن تعهدش به ترمیم خساراتی که به کشور و مردمانش وارد کرده نمی‌بینیم."

او گفته است تا زمانی که "او (بشار اسد) گامی جدی بر ندارد، تغییر موضع ما مطرح نیست." آقای آل ثانی در عین حال تاکید کرده که کشورها حق دارند تا در این باره خود تصمیم بگیرند.

امارات و قطر از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می‌روند.

سفر مقام بلندپایه اماراتی به سوریه به عنوان نشانه‌ای از تلاش‌های منطقه‌ای برای خارج کردن سوریه از انزوای دیپلماتیک ارزیابی شد. محافلی در ایران هم از این سفر استقبال کردند، از جمله وزیر امور خارجه ایران سفر همتای اماراتی خود به منطقه از جمله دمشق را "گامی مثبت" ارزیابی کرد.

امارات متحده عربی، در فوریه ۲۰۱۲، حدود یک سال پس از آغاز جنگ سوریه رابطه خود را با دولت سوریه قطع کرده بود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۲ آبان ۱۴۰۰