رالی داکار جنگ انسان و صحرا

خبرگزاری مهر - ۲۳ دی ۱۴۰۰

رقابت‌های رالی داکار یکی از پر هیجان ترین و پر خطرناک‌ترین رالی جهان است که به معنای واقعی جنگ میان انسان و صحرا را به نمایش می‌گذارد.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۲۳ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۲۱ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۲۱ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۲۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۳ دی ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲۳ دی ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲۳ دی ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۳ دی ۱۴۰۰