اشیاء‌عتیقه قاچاق شده به انگلیس به موزه ملی تقدیم خواهد شد

خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۱۵ آبان ۱۳۹۰

آنا: ۱۸ قطعه اشیاء باستانی قاچاق شده به انگلیس که روز جمعه با پیگیری و همکاری مشترک وزارت امور خارجه ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان میراث فرهنگی به کشور بازگردانده شده به موزه ملی تقدیم خواهد شد. مراسم تقدیم این اجناس عتیقه با قدمت حدود پنج هزار سال به موزه ملی به زودی با حضور مقامات عالیرتبه کشور برگزار می گردد. متعاقبا این اشیاء باستانی در معرض بازدید هموطنان عزیز قرار خواهد گرفت

منابع خبر