آئین سنتی نامزدی در ایل بختیاری

تصاویر / مراسم نامزدی در ایل بختیاری ها
فردا
جهان نیوز - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲

آئین سنتی نامزدی در ایل بختیاری جزء سنتهای اصیل ایرانی می باشد که در گذر زمان شکل و رنگ بوی تازه خود را هنور حذف کرده است.

منابع خبر
آئین سنتی نامزدی در ایل بختیاری جهان نیوز - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲