«مدیریت کشور» نشسته، خسته و بسته است

کشور ما امروز دچار چالش بزرگ مدیریتی است/ «مدیریت کشور» نشسته، خسته و بسته است
خدمت
فردا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

شهردار تهران گفت: امروز تنها بیکاری مشکل ما نیست بلکه بسیاری از افرادی که صبح کرکره مغازه خود را بالا می کشند، به اندازه اجاره و تامین هزینه آب و برق هم نمی توانند درآمد کسب کنند، در این میان اگر بی توجهی در مالیات آن ها صورت گیرد و قبض مالیات بی ربط بیاید، این فرد باید یک چیز اضافه هم پرداخت کند. به این ترتیب هم اکنون عده ای شغل ندارند و عده ای هم کار دارند اما کاسبی ندارند

منابع خبر