حیاتو جای بلاتر را می‌گیرد

حیاتو جای بلاتر را می‌گیرد
فردا
خبرگزاری فارس - ۱۶ مهر ۱۳۹۴

فارس: عیسی حیاتو ریاست کامرونی کنفدراسیون فوتبال آفریقا و عضو کمیته بین‌المللی المپیک در ۹۰ روز غیبت بلاتر، به عنوان رئیس فیفا مسند قدرت را در اختیار خواهد گرفت.

منابع خبر