عکس/ واکنش متفاوت دانشجویان هنر به ممنوع‌التصویر اعلام کردن خاتمی

عکس/ واکنش متفاوت دانشجویان هنر به ممنوع‌التصویر اعلام کردن خاتمی
کلمه
کلمه - ۸ اسفند ۱۳۹۳

چکیده :کلمه: عکس زیر، تابلوی انجمن اسلامی پردیس هنرهای زیبا در دانشگاه تهران را نشان می دهد. این واکنش متفاوت، ابتکار دانشجویان هنر در مقابل ممنوع التصویر اعلام شدن سید محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه است:...

کلمه: عکس زیر، تابلوی انجمن اسلامی پردیس هنرهای زیبا در دانشگاه تهران را نشان می دهد. این واکنش متفاوت، ابتکار دانشجویان هنر در مقابل ممنوع التصویر اعلام شدن سید محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه است:

 ‌

منابع خبر