بیش از ۲۸۰۰ دستگاه نانو در اختیار محققان دانشگاهی قرار گرفت

بیش از ۲۸۰۰ دستگاه نانو در اختیار محققان دانشگاهی قرار گرفت
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۸ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو با هدف ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققان دانشگاهی و صنعتی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور تشکیل شده است.

در حال حاضر ۲۸۳۰ دستگاه نانو در ۸۷ آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به ارائه خدمات مشغول هستند.

تاکنون ۲۲۶ دستگاه پیشرفته توسط ۶۱ شرکت ایرانی ساخته شده که مهم‌تر از بازار ایجاد شده و قطع وابستگی به خارج، باعث خودباوری در متخصصان شرکت‌های داخلی نیز شده است.

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۳۱ تیر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۹ فروردین ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱