استفتاء جدید از رهبر انقلاب درباره انتخابات و کاندیداهای ریاست جمهوری

استفتاء جدید از رهبر انقلاب درباره انتخابات و کاندیداهای ریاست جمهوری
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲ روز قبل

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رهبر انقلاب به این پرسش که در ایام انتخابات جهت شناخت نامزد مناسب، می بایست نواقص، عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت سر نامزدها برای انتخاب فرد اصلح، جایز است؟ ملاک چیست؟، این گونه پاسخ دادند: در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.

۲۱۶۲۱۹

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز