جلسه هیئت دولت به ریاست احمدی نژاد برگزار شد

خبرگزاری مهر - ۷ آبان ۱۳۹۱

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه امروز، اعضای دولت به بحث و بررسی پیرامون مسایل اجرایی مهم کشور پرداخته و سپس تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی از تصویب هیئت وزیران گذشت که اهم آنها به شرح زیر می باشد:

آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت دریای خزر

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیته بین المللی طب نظامی (icmm)

لایحه تصویب قطعنامه های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین المللی استاندارهای آموزش، صدور گواهینامه ها و نگهبانی دریانوردان(stcw)

بنابر این گزارش، جزئیات مصوبات یاد شده متعاقبا اعلام می شود.
 

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۷ آبان ۱۳۹۱
فردا - ۷ آبان ۱۳۹۱