واکنش علی مطهری به کارت زرد مجلس به جنتی

علی جنتی برای دومين بار از مجلس کارت زرد گرفت
گویا
الف - ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

نماینده مردم استان تهران مخالفت خود را با دادن کارت زرد و اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد.علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبر آنلاین، کارت زرد مجلس به علی جتی را اقدامی غیر منصفانه دانست و افزود: سوالی که نمایندگان مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد پرسیدند بیشتر مربوط به انتقاد های کلی آنها می شد که از صدا و سیما و دولت داشتند .وی در ادامه افزود: ۹۰ درصد موارد مطرح شده ارتباط با وظایف ایشان نداشت ، شاید تنها ده درصد موضوع سوال آنها مربوط به وظایف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. به عقیده بنده پاسخ هایی هم که از طرف علی جنتی به سوال شوندگان داده شد. در مجموع قانع کننده بود.نماینده مردم تهران در پایان افزود: به هر حال فکر می کنم این کارت زرد و اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از انصاف به دور است.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

گویا - ۱۹ خرداد ۱۳۹۴