مرگ کودک ۹ ساله در اهواز در جریان عمل جراحی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ شهریور ۱۳۹۵

اهواز ـ ایرنا ـ یک کودک ۹ ساله شهرستان کارون به نام رضا شعاعی مفرد پس از جراحی در بیمارستان سینا شهرستان کارون، با انتقال به بیمارستان ابوذر اهواز جان خود را از دست داد.

منابع خبر
مرگ کودک ۹ ساله در اهواز در جریان عمل جراحی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ شهریور ۱۳۹۵
مرگ کودک ۹ ساله در اهواز در جریان عمل جراحی باشگاه خبرنگاران - ۲ شهریور ۱۳۹۵
مرگ کودک ۹ ساله بعد از عمل جراحی آفتاب - ۲ شهریور ۱۳۹۵