عکس: بشار اسد در نوجوانی

عکس: بشار اسد در نوجوانی

فردا
فردا - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

تصویر زیر مربوط به نوجوانی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است.

منابع خبر
عکس/ نوجوانی بشار اسد - الف - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴