حکم صادره در پرونده عظام خودرو پاسخگوی مطالبات مالباختگان نیست

حکم صادره در پرونده عظام خودرو پاسخگوی مطالبات مالباختگان نیست
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مالباختگان پرونده عظام خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حکم دادگاه در خصوص بخشی از این پرونده صادر شده است.

وی افزود: شاکیان و مالباختگان به این رأی صادر شده اعتراض دارند و آن را مناسب ارزیابی نکردند.

علیزاده طباطبایی گفت: همین امر باعث شده که ما بخواهیم نسبت به این پرونده و حکم صادر شده اعتراض کنیم.

وکیل مالباختگان پرونده شرکت اعزام خودرو درباره اینکه شنیده شده مالباختگان قصد انجام یک تجمع اعتراضی دارند گفت: ما هیچ گاه به مالباختگان توصیه به انجام تجمع نداشتیم اما شاید به دلیل اعتراضی که به حکم صادر شده دارند چنین تصمیمی گرفته باشند.

علیزاده طباطبایی گفت: به هر تقدیر پول این افراد به یک دهم ارزش واقعی تقلیل پیدا کرده و حکم صادر شده هم جوابگوی زیان آنها نیست.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز