درخواست جهادگران کاشانی برای جمع آوری کمک‌های مردمی

درخواست جهادگران کاشانی برای جمع آوری کمک‌های مردمی
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۹ اسفند ۱۳۹۹به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گروه جهادی شهید حججی بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان فراخوان مشارکت خیرین در اردو‌های جهادی این دانشگاه را منتشر کرد.

براساس این فراخوان، جهادگران نیاز خود را برای تکمیل پروژه‌های خود در مناطق محروم کاشان نیاز به همکاری و همراهی خیرین اعلام کردند.

برای جمع آوری کمک‌های مردمی شماره کارت ۵۸۸۵۹۸۳۱۱۵۴۴۱۴۴۴۴ به نام جوادپورپیرعلی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان اعلام شده است

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اسفند ۱۳۹۹