موراتی: تصمیم میلان برای بازگرداندن کاکا عالی بود

گل دات کام - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

Kakà - Milan

میلانی ها روز گذشته با انتقالی آزاد و قراردادی دوساله، کاکا را بعد از چهار سال به سن سیرو برگردادند

منابع خبر