توصیه بیت منتظری به برپایی رفراندوم: مراجع اظهارنظر کنند

صدای آلمان - ۲ آذر ۱۴۰۱

بیت منتظری با اشاره به خطر "جنگ داخلی" در صورت تداوم اوضاع جاری ایران از مراجع تقلید "خاضعانه" خواسته است درباره "وقایع خونبار" بسیاری از نقاط ایران مانند کردستان، ایذه و بلوچستان سکوت نکنند

منابع خبر

اخبار مرتبط

آفتاب - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
بی بی سی فارسی - ۱۵ خرداد ۱۳۹۹