چگونگی‌ ظهور داعش و گروه‌های داعش گونه- بخش دوم: ریشه‌های تاریخی ایدئولوژی داعش٬ محمد سهیمی

گویا - ۲۴ آبان ۱۳۹۳

چگونگی‌ ظهور داعش و گروه‌های داعش گونه- بخش دوم: ریشه‌های تاریخی ایدئولوژی داعش٬ محمد سهیمی »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » همانطور که این مقاله با ارائه منابع معتبر نشان خواهد داد، ریشه‌های ایدئولوژیک داعش بطور تاریخی به وهابیسم در شبه جزیره‌ عربستان بازمی‌گردد، و در قرن بیستم با به قدرت رسیدن خاندان ال سعود در عربستان پشتیبان ایدئولوژیک حاکمیت دیکتاتوری و مرتجع آن کشور میشود. بدون توجه به ریشه‌های ایدئولوژیک مشترک داعش و حاکمیت عربستان جهان قادر نخواهد بود درک درستی‌ از داعش بدست آورده و با آن و گروه‌های داعش گونه به مقابله برخیزد.

منابع خبر