مرهمی بر زخم حسرت این روزها / ظریف، هنوز در «قد و قواره یک دولتمرد»

مرهمی بر زخم حسرت این روزها / ظریف، هنوز در «قد و قواره یک دولتمرد»
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

  • بعد از روی کار آمدن دولت جدید، هر روز با یک حرف، ادعا و مصاحبه شاذ روبرو می شویم. کم کم یادمان رفته بود که قد و قواره یک دولت‌مرد چه شکلی است.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
بی بی سی فارسی - ۲۵ دی ۱۴۰۱
تابناک - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
بی بی سی فارسی - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
جام جم - ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز