مهدی کروبی عملا در حصر خانگی قرار گرفته است

مهدی کروبی در 'حصر خانگی' قرار گرفت
بی بی سی فارسی
رادیو فردا - ۲۱ بهمن ۱۳۸۹

به گزارش سحام نیوز، سایت وابسته به مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ایران، ماموران امنیتی از صبح پنج شنبه مانع از ورود فرزندان و بستگان آقای کروبی به منزل او در تهران می شوند. برپایه این گزارش، ماموران امنیتی گفته اند که به استثنای فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، هیچ یک از فرزندان وبستگانش حق ندارند تا ۲۵ بهمن ماه به خانه او بروند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از وزارت کشور جمهوری اسلامی تقاضای صدور مجوز راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن ماه برای حمایت از اعتراض ها در تونس و مصر کرده اند، اما دادستان کل کشور این درخواست را «تفرفه برانگیز» خوانده است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

پیک ایران - ۲۱ بهمن ۱۳۸۹