تاج: شدیداً دنبال میزبانی جام‌جهانی فوتسال هستیم

فردا - ۱۰ مهر ۱۳۹۵

رییس فدراسیون فوتبال عنوان کرد که تمام هم و غمش در یک ماه پیش‌رو گرفتن میزبانی جام جهانی ۲۰۲۰ فوتسال است و تنها چند ارگان دولتی مانده‌اند که باید فرم‌های مربوطه را پر کنند

منابع خبر
دنبال میزبانی فوتسال در سال ۲۰۲۰ هستیم؛ فوتبالی‌ترین - ۱۰ مهر ۱۳۹۵