محصولاتی که بدون مجوز گران شدند/ قیمت‌های جدید در بازار لبنیات