یک گفت‌وگوی منتشر نشده از صادق طباطبایی

تابناک - ۲ اسفند ۱۳۹۳

یکی از اصول بارز و ممتاز و تابوشکنانه فقهی امام توجه دادن ایشان به اثرگذاری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد بود. من همین نظر را از خود شهید بهشتی هم شنیده بودم. ایشان تصریح می‌کردند؛ پنج سال اقامت‌شان در مرکز اسلامی ‌هامبورگ ذائقه فکری‌شان را تغییر داده بود. این تاثیرپذیری به هیچ‌وجه از صلابت فکری این بزرگان نمی‌کاهد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز