هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد
خدمت
فردا - ۲۷ اسفند ۱۳۹۴

خبرگزاری میزان: وضعیت کیفی هوای تهران روز پنج شنبه در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.

در حال حاضر شاخص آلودگی روی عدد ۱۰۲ است که براساس آن هوا برای گروههای حساس شامل بیماران قلبی و ریوی و کودکان ناسالم است.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۷ اسفند ۱۳۹۴