نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه یاسوج اعلام شد

نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه یاسوج اعلام شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، شرایط حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج در آزمایشگاه‌های گروه و دانشکده صرفاً جهت انجام پژوهش‌های مربوط به پایان نامه و رساله و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ اعلام شد.

نظر بر ادامه شیوع ویروس کرونا و اهمیت سلامتی هیئت علمی سایر کارکنان دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف با عنایت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس درخواست ضرورت حضور دانشجو و بدون هیچگونه اجباری از طرف دانشگاه  یاسوج و استاد راهنما مبنی بر حضور با عنایت به مهیا بودن امکان مرخصی و حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیمسال جاری ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با پایان نامه و تنها در صورت احراز شرایط و رعایت موارد زیر امکان پذیر است.

تکمیل فرم تکمیل فرم خود احضار‌ای تعهد نامه و تایید گواهی سلامت در خصوص بیماری کرونا از پزشک عمومی توسط دانشجو جهت جلوگیری از تراکم مراجعه الزامی به مراجعه به پزشک متعهد نیست و دانشجویان عزیز مجاز و مراجعه به پزشک در هر مطب و جهت تایید گواهی سلامت هستند.

تایید فرم درخواست دانشجو مبنی بر ضرورت حضور دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و یا خوابگاه توسط استاد راهنما متناسب با نیاز و ارسال به مدیر گروه امکان پذیر است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰