عکس: آتش‌سوزی ساختمان نوساز خیابان مفتح

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵