معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران تغییر کرد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران تغییر کرد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳ روز قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود نیلی احمدآبادی در حکمی دکتر محمدعلی زارع چاهوکی را به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران منصوب کرد.

پیش از این دکتر مجید سرسنگی این سمت را برعهده داشت که با حکم دکتر نیلی احمدآبادی دکتر مجید سرسنگی به سمت مشاور رئیس دانشگاه تهران در امور فرهنگی و اجتماعی منصوب شد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز