فتوای آیت‌الله سیستانی درباره مهاجرت

تابناک - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

مرجعیت عالی شیعه در عراق، در واکنش به موج مهاجرت براه افتاده از عراق به سمت کشورهای اروپایی، تاکید کرد که مهاجرت به کشورهای غیر اسلامی اعم از شرق و یا غرب، در صورتی که به دین افراد و یا خانواده آنان لطمه و نقصانی وارد کند، حرام است

منابع خبر
فتوای آیت‌الله سیستانی درباره مهاجرت عصر ایران - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴