مسجد سنگر محرومان برای مقابله با کرونا شد/ مردم به منصوبین دولت بدبین شده‌اند/ کار جهادی در کنار فریاد زدن مشکلات

مسجد سنگر محرومان برای مقابله با کرونا شد/ مردم به منصوبین دولت بدبین شده‌اند/ کار جهادی در کنار فریاد زدن مشکلات

خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۹ روز قبلگروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو: عباس اسماعیل گل

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز