۲ روزه‌خوار در ملاء عام شلاق خوردند

الف - ۲۲ تیر ۱۳۹۳

فرمانده انتظامی استان فارس از اجرای مجازات شلاق دو روزه‌خوار در ملاء عام خبر داد.به گزارش ایسنا، احمدعلی گودرزی گفت: دو نفر به نام‌های (ص.ر) و (م.م) به اتهام تظاهر به روزه‌خواری به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند که حکم این دو نفر به اجرا در آمد.وی افزود: با توجه به اینکه تظاهر به روزه‌خواری در ملاء عام از نظر شرعی حرام و از مصادیق جرایم مشهود است، پلیس برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.

منابع خبر