توجه به کشاورزی راه حفظ و نجات اقتصاد کشور است

خبرگزاری فارس - ۲۷ آبان ۱۳۹۳

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مسئولان برای اینکه اقتصاد را به اقتصادی آزاد تبدیل کنند، بیشتر حمایت از بخش صنعت را مورد توجه قرار می‌دهند، در حالی که یکی از راه‌های حفظ و نجات اقتصاد کشور، توجه به کشاورزی است

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۲۷ آبان ۱۳۹۳
خبرگزاری فارس - ۲۷ آبان ۱۳۹۳