رئیس جمهور اصول مبارزه با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ کرد

رئیس جمهور اصول مبارزه با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ کرد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۶ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰