حمایت نخست وزیر پاکستان از عربستان سعودی در بحران یمن

بی بی سی فارسی - ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

دو روز بعد از اقدام پارلمان پاکستان در صدور قطعنامه ای مبنی بر ضرورت توقف جنگ در یمن و اتخاذ موضع بیطرفی از سوی اسلام آباد و زدن دست رد به سینه ریاض، یکی از مقامات عالی عربستان سعودی عصر یکشنبه وارد پایتخت پاکستان شد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز