وزارت نفت بالاخره مجبور شد فیشهای حقوق مدیران و کارکنان خود را بر روی سامانه ثبت کند


دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲ آذر ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲ آذر ۱۴۰۰