چه هنرمندانی در ختم پدر "حامد بهداد" حضور داشتند+تصاویر