شبکه سحر از اول خرداد ۴۴ ساعت برنامه پخش می‌کند

خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای افزایش زمان پخش سیماهای شبکه جهانی سحر و بعد از افتتاح کانال دوم این شبکه در دی ماه سال ۱۳۸۸ برنامه‌های این شبکه افزایش دو برابری یافته و از ۱۹ ساعت به ۳۸ ساعت در شبانه روز ارتقاء یافتند، خرداد ماه امسال هم این زمان با شش ساعت افزایش دیگر به ۴۴ ساعت در روز خواهد رسید. بر این اساس پخش سیمای فرانسوی ۳۰ دقیقه بیشتر از قبل و شش و نیم ساعته می‌شود، سیمای بوسنیایی نیم ساعت کاهش خواهد داشت و چهار و نیم ساعته می‌شود، سیمای آذری یک ساعت افزایش داشته و ۹ ساعته می‌شود، سیمای اردو افزایش دو برابری داشته و ۸ ساعت در شبانه روز به پخش برنامه خواهد پرداخت، سیمای کردی با ۹ ساعت برنامه در جدول پخش برنامه های شبکه حضور دارد و سیمای انگلیسی هم یک زمان ۷ ساعته را با مخاطبان خود سپری خواهند کرد. به این ترتیب پخش کانال ۱ شبکه سحر از ساعت ۹ صبح( به وقت تهران) و با بخش صبح سیمای فرانسوی شروع شده و پس از آن به نوبت متشکل خواهد بود از پخش ۲ ساعته سیمای بوسنیایی، ۹ ساعته سیمای آذری، دو و نیم ساعته شامگاهی سیمای بوسنیایی و سه و نیم ساعته شامگاهی سیمای فرانسوی، و در ساعت ۵ بامداد به وقت تهران با مجموعاً ۲۰ ساعت در شبانه روز به انتها خواهد رسید. پخش ۲۴ ساعته کانال ۲ این شبکه نیز از ۵ بامداد به وقت تهران با بخش صبحگاهی سیمای اردو به مدت ۴ ساعت شروع شده است

منابع خبر